หลักสูตรแนะนำ

 • การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3 ชั่วโมง)
  17,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-6%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคปฏิบัติ)
  20,000.00 ฿
  21,000.00 ฿  (-5%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคทฤษฎี)
  40,000.00 ฿
  42,000.00 ฿  (-5%)
 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Lean Management for Waste Reduction)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การติดต่อสื่อสาร ประสานงานและการทำงานเป็นทีม
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)

 

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐานต่างๆ

เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, IATF 16949:2016, GMP, GHPs & HACCP, ISO 22000:2018, BRC Issue 9, FSSC 22000, Food Safety, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 : 2563), การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ผลงานของบริษัท   ให้คำปรึกษาแนะนำฯ

โครงการปีงบประมาณ ผลงานตั้งแต่ปี 2551 - 2565

( อ่านต่อ )

 การให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

( อ่านต่อ ) 

 Walk Rally  การอบรมภายในองค์กร
 

 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 มุ่งลดช่องว่างระหว่างบุคคล

( อ่านต่อ )

 

 หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house) แยกหมวดหมู่

( อ่านต่อ )

 

  

 

Scan QR Code

          ทีมงาน IQS จะรีบติดต่อกลับทันที                

Facebook

(Click)

 ข้อมูลติดต่อสอบถาม

( Click )

 

   

 


Visitors: 5,428