• การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย 5Why, 8D, 5G, แผนภูมิก้างปลา และแผนภูมิเต่า
  38,520.00 ฿
  42,800.00 ฿  (-10%)
 • IATF 16949:2016 Internal audit and CAR/PAR writing technique (+core tools audit)
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • IATF 16949 : 2016 Requirements and Implementation
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • FSSC 22000 Version 6 Requirement and Internal Auditor
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3 ชั่วโมง)
  14,980.00 ฿
  17,120.00 ฿  (-13%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคปฏิบัติ)
  20,330.00 ฿
  22,470.00 ฿  (-10%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคทฤษฎี)
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Lean Management for Waste Reduction)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การสื่อสาร (Communication Skill)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA : Job Safety Analysis)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่เป็นสุขและรักองค์กร
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • เทคนิคการลดอุบัติเหตุด้วยกิจกรรม KYT
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • ระบบล็อคและติดป้ายเพื่อตัดแยกพลังงาน (Lockout Tagout : LOTO)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่
  20,330.00 ฿
  22,470.00 ฿  (-10%)
 • ขายดี
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน ประกายไฟ (hot work) เชื่อมโลหะ ตัดโลหะ หรืองานที่มีอันตรายในลักษณะเดียวกัน
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี และการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • ขายดี
  การขับรถยก (Forklift) การตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
  38,520.00 ฿
  42,800.00 ฿  (-10%)
 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)

Visitors: 12,170