หลักสูตรแนะนำ

 • การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Reduction invisible cost in the work)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ (Management Skill for Manager)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • ทักษะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Skill for management in the future)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • 3 Gen เทคนิคการบริหารงานหน้างานเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • แก้อย่างไรเมื่อเกิดปัญหาด้วย Why Why Analysis
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Roots Cause Analysis)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)

 

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐานต่างๆ

เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, IATF 16949:2016, GMP, GHPs & HACCP, ISO 22000:2018, BRC Issue 9, FSSC 22000, Food Safety, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 : 2563), การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ผลงานของบริษัท   ให้คำปรึกษาแนะนำฯ

โครงการปีงบประมาณ ผลงานตั้งแต่ปี 2551 - 2565

( อ่านต่อ )

 การให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

( อ่านต่อ ) 

 Walk Rally  การอบรมภายในองค์กร
 

 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 มุ่งลดช่องว่างระหว่างบุคคล

( อ่านต่อ )

 

 หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house) แยกหมวดหมู่

( อ่านต่อ )

 

  

 

Scan QR Code

          ทีมงาน IQS จะรีบติดต่อกลับทันที                

Facebook

(Click)

 ข้อมูลติดต่อสอบถาม

( Click )

 

   

 


Visitors: 3,269