หลักสูตรแนะนำ

 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย 5Why, 8D, 5G, แผนภูมิก้างปลา และแผนภูมิเต่า
  38,520.00 ฿
  42,800.00 ฿  (-10%)
 • IATF 16949:2016 Internal audit and CAR/PAR writing technique (+core tools audit)
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • IATF 16949 : 2016 Requirements and Implementation
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • FSSC 22000 Version 6 Requirement and Internal Auditor
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3 ชั่วโมง)
  14,980.00 ฿
  17,120.00 ฿  (-13%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคปฏิบัติ)
  20,330.00 ฿
  22,470.00 ฿  (-10%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคทฤษฎี)
  40,660.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-10%)
 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)

 

บริการฝึกอบรมทั้งแบบ In house (Onsite) และ Online Training เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ มีประสบการณ์เป็นวิทยากรมากว่า 10-20 ปี และประสบการณ์การบรรยายหลากหลายองค์กร หลากหลายธุรกิจ หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับแก้และออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อการตอบสนองทุกท่าน ทุกองค์กรและทุกธุรกิจ อาทิเช่น ด้านบริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม สื่อสาร หัวหน้างาน ผู้นำ แรงจูงใจ Mindset บริหารการผลิต การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัยในการทำงาน การตลาด ฯลฯ  

นอกจากนั้นบริษัทยังมีทีมที่ปรึกษามืออาชีพและมีประสบการณ์ ในการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, IATF 16949:2016, GMP420, GHPs & HACCP, ISO 22000:2018, BRC, FSSC 22000, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 : 2563), การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ผลงานของบริษัท   ให้คำปรึกษาแนะนำฯ

โครงการปีงบประมาณ ผลงานตั้งแต่ปี 2551 - 2565

( อ่านต่อ )

 การให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

( อ่านต่อ ) 

 Walk Rally  การอบรมภายในองค์กร
 

 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 มุ่งลดช่องว่างระหว่างบุคคล

( อ่านต่อ )

 

 หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house) แยกหมวดหมู่

( อ่านต่อ )

 

  

 

Scan QR Code

          ทีมงาน IQS จะรีบติดต่อกลับทันที                

Facebook

(Click)

 ข้อมูลติดต่อสอบถาม

( Click )

 

   

 

 

Visitors: 11,700