• การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Internal Audit)
    1,500.00 ฿
  • การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน GHPs & HACCP (GHPs & HACCP Rev.5 Requirement)
    1,500.00 ฿
  • ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ IATF 16949 : 2016 (IATF 16949 : 2016 Requirement & Implementation)
    1,500.00 ฿
Visitors: 1,506