• การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Lean Management for Waste Reduction)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
  38,520.00 ฿
  42,800.00 ฿  (-10%)
 • เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Cost Reduction
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
Visitors: 12,170