• เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • แก้อย่างไรเมื่อเกิดปัญหาด้วย Why Why Analysis
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Roots Cause Analysis)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ (Fault tree analysis)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา , 5 Why และ PDCA
  38,520.00 ฿
  42,800.00 ฿  (-10%)
 • การแก้ไขปัญหา ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W2H
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Problem Solving by Data Analysis)
  19,260.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-10%)
Visitors: 9,990