หมวด มาตรฐานแรงงานไทย

ด้านระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 : 2563)

TL9101 ความรู้ และข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2563) ขอใบเสนอราคา
TL9102 การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ขอใบเสนอราคา
TL9103 การตรวจติดตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

Visitors: 1,506