กิจกรรม Walk Rally

 

องค์กรต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจบริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ให้ทางเราจัดกิจกรรม Walk Rally  ซึ่งภาพกิจกรรม บางส่วน ได้แก่

 

 

 

Visitors: 11,699